KLACHTAFHANDELING

We doen ons best

De medewerkers van Doenersdreef Zorg doen hard hun best iedereen te helpen. Toch gaan er ook bij ons wel eens dingen fout.

Doenersdreef Zorg staat open voor klachten en opmer­kingen van alle cliënten, maar ook van hun ouders, andere familieleden, wettelijke vertegenwoordigers of voogden. U kunt uw klacht het beste zelf uitspreken. Als dat lastig of onmogelijk is, kunt u iemand anders vragen namens u te spreken.

Bent u ontevreden of boos? Laat het ons weten!

We kunnen pas een oplossing zoeken als we weten wat het probleem is. Wij vinden het dan ook prettig als u ons snel op de hoogte brengt van uw klacht. Jongeren kunnen bij het indienen van een klacht altijd een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon. Zij zal de jongere hierbij ondersteunen en adviseren.

Informeel

U kunt uw klacht direct kenbaar maken bij de betreffende medewerker of leidinggevende. Dit kan mondeling, via de mail (klachten@doenersdreefzorg.nl) of via het klachtenformulier op onze website. Wij streven ernaar om uw klacht binnen twee weken in behandeling te nemen.

Formeel

U kunt uw klacht ook op een formele manier indienen. Uw klacht komt dan terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onderzoekt eerst of er een andere manier dan de formele klachtopvang mogelijk is. Is dat niet het geval dan start de formele procedure. De klachtenfunctionaris bewaakt het proces van de klachtenafhandeling binnen de wettelijk gestelde termijn van zes tot tien weken. Het doel hiervan is het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende uitspraak en oplossing voor de klacht.

Geschillencommissie

Indien u een klacht heeft ingediend en het is niet gelukt om de klacht onderling (of met behulp van de klachtenfunctionaris) op te lossen, dan kunt u terecht bij de externe Geschillencommissie Zorg. Als de zorgaanbieder of diens klachtenfunctionaris niet reageert, kunt u na zes weken ook bij de Geschillencommissie de klacht indienen (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Contactgegevens

Klachtensecretariaat Doenersdreef Zorg
Postbus 1262
1300 BG Almere
klachten@doenersdreefzorg.nl